Industrimiljöer

Vi har lång erfarenhet av att arbeta i känsliga miljöer som till exempel industrin, vårdhem och skolor. Det är miljöer som ställer extra höga krav på noggrannhet, hygien, hänsyn, säkerhet och förmåga att hålla avtalade tider. Det behövs också en stor portion ödmjukhet, och god social kompetens vilket är egenskaper som värderas högt hos oss.