Starta projekt

Vi hjälper dig genom hela byggprocessen

Vi hjälper
dig planera

HUR KOMMER VI IGÅNG?

 

BOKA ETT MÖTE

Det första gör efter att du kontaktat oss är att vi tillsammans går igenom dina önskemål för att få en känsla för vad som ska göras. Sen bokar vi ett platsbesök där vi tar en närmare titt på förutsättningarna.

Saknas det bygglov hjälper vi gärna till med att ta kontakt med Stadsbyggnadskontoret. Innan vi går vidare har vi en gemensam avstämning så båda parter är överens om vad som ska göras och en ungefärlig budget för uppdraget.

OFFERT/BUDGETERING

Nästa steg är att vi gör en mer noggrann kalkyl för uppdraget. När kalkylen är klar lämnar vi en offert, och när den är godkänd skriver vi avtal med er.

PLANERING

Nu börjar vi med själva arbetet. Vi gör inköp av material från våra leverantörer. Arkitekter utför nödvändig planering och producerar ritningar och konstruktionsberäkningar. Innan arbetet påbörjas har vi ett uppstartsmöte med vårt team på plats.

GENOMFÖRANDE

Arbetet på plats börjar. Du som beställare hålls alltid underrättad och om något oväntat skulle inträffa så informeras ni direkt om vilka åtgärder som måste göras för att lösa problemet. Under arbetets gång gör vi allt för att verksamheten eller vardagslivet ska fungera så bra som möjligt.

Hej!